Login
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

 

Privacy verklaring

Privacy Verklaring Board Engineering

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.


Verwerkingsverantwoordelijke

Board Engineering B.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam

KVK-nummer: 66388333Privacybeleid

Wij, als Board Engineering zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Board Engineering en door gebruik te maken van de producten diensten die Board Engineering aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op het bezoeken van de website en alle dienstverlening en producten van Board Engineering.


Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, BSN-gegevens, paspoort/ID-kaart, relevante diploma’s en certificaten, geboortedatum, geslacht en betalingsgegevens.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

- Verwerken van persoonsgegevens van kandidaten en klanten teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie - te verstrekken aangaande onze dienstverlening ter uitvoering van de overeenkomst;
- Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten teneinde een functie via uitzending voor de kandidaten te faciliteren;
- Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten teneinde kandidaten aan hun voor te stellen.
- Verwerken van persoonsgegevens van kandidaat- en klantgegevens teneinde de (financiële) administratie te voeren;
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
- Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;
- Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.
- Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Board Engineering in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.Sociale media

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s (onder andere Facebook en/of LinkedIn), ontvangt Board Engineering je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens worden opgeslagen die Board Engineering middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst of een ander onder “Doeleinden en gronden verwerking persoonsgegevens” genoemde reden.Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen kan een externe partij zijn waarmee wij samenwerken om de onze dienstverlening te verbeteren of ter nadere uitvoering van de overeenkomst.Bewaartermijn

Board Engineering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Voor (potentiële) kandidaten worden de persoonsgegevens overeenkomstig de doelen die zijn omschreven onder “Doeleinden en gronden” bewaard voor een periode van maximaal 12 maanden. Hierna zullen wij opnieuw om toestemming vragen. Wanneer de toestemming wordt geweigerd, zullen wij de persoonsgegevens verwijderen en anonimiseren. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten. Wanneer je niet meer tot ons in een contractuele verhouding staat, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren.Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met Board Engineering, dit kan via administratie@board-engineering.nl .Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Board Engineering beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze (potentiële) kandidaten en klanten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Board Engineering heeft tevens maatregelen getroffen om haar elektronische apparatuur op veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid. Daarnaast wordt Board Engineering jaarlijks geauditeerd teneinde het informatieveiligheidsbeleid up-to-date te houden en worden alle persoonsgegevens opgeslagen middels (externe) back-ups. Je gegevens kunnen zowel digitaal als in hard-copy worden opgeslagen.Nieuwsbrief

Aan onze kandidaten en klanten bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee informeren wij onze leden over onze aanbiedingen, diensten, actualiteiten en bieden wij relevante artikelen aan. Je e-mailadres wordt enkel toegevoegd met expliciete toestemming van jou aan onze mailinglijst.Wijziging privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. 

Copyright © 2024 Board Engineering   |  Sitemap   |  Disclaimer
Board Engineering gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close